• ewidencjonowanie dokumentów w PKPiR
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  • sporządzanie sprawozdań do GŁÓWNEGO URZĘDU  STATYSTYCZNEGO
  • sporządzanie rozliczeń rocznych