• ewidencjonowanie dokumentów w księgach handlowych
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu VAT oraz podatku dochodowego
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  • sporządzanie sprawozdań do GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
  • sporządzanie bilansów rocznych