• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac dla pracowników
  • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji z URZĘDEM SKARBOWYM oraz ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń dla każdego pracownika
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników